VIỆN DINH DƯỠNG LÂM SÀNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 107 Hải Phòng, Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 0905656658

Một số hình ảnh hoạt động của Viện dinh dưỡng Lâm sàng Đà Nẵng