Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng, Ủy viên Hội đồng dinh dưỡng và thuốc Ban Bảo vệ sức khỏe Cán bộ TW
Viện phó viện dinh dưỡng lâm sàng - Nguyên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện 198
Bác sỹ phụ trách chuyên môn Bắc Ninh - Hải Phòng
Bác sỹ phụ trách chuyên môn Đà Nẵng
Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Xanh Pôn
Bác sỹ chi nhánh Thái Nguyên, Trưởng Bộ môn QL điều dưỡng Đại học Y Dược Thái Nguyên