Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00
Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
Bắc Ninh
08:00
17:00
Bắc NinhTư vấn dinh dưỡng tại 312 Trần Hưng Đạo, Tp Bắc Ninh

Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
Thái Nguyên
08:00
17:00
Thái NguyênTư vấn dinh dưỡng tại 143 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên

Vinh
08:00
17:00
VinhTư vấn dinh dưỡng tại 77 Tôn Thất Tùng, Tp Vinh

Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng

Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
Bắc Ninh
08:00
17:00
Bắc NinhTư vấn dinh dưỡng tại 312 Trần Hưng Đạo, Tp Bắc Ninh

Thái Nguyên
08:00
17:00
Thái NguyênTư vấn dinh dưỡng tại 143 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên

Vinh
08:00
17:00
VinhTư vấn dinh dưỡng tại 77 Tôn Thất Tùng, Tp Vinh

Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng

Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
Bắc Ninh
08:00
17:00
Bắc NinhTư vấn dinh dưỡng tại 312 Trần Hưng Đạo, Tp Bắc Ninh

Thái Nguyên
08:00
17:00
Thái NguyênTư vấn dinh dưỡng tại 143 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên

Vinh
08:00
17:00
VinhTư vấn dinh dưỡng tại 77 Tôn Thất Tùng, Tp Vinh

Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng

Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 7

Chủ Nhật

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00
Bắc Ninh
08:00
17:00
Bắc NinhTư vấn dinh dưỡng tại 312 Trần Hưng Đạo, Tp Bắc Ninh
Bắc Ninh
08:00
17:00
Bắc NinhTư vấn dinh dưỡng tại 312 Trần Hưng Đạo, Tp Bắc Ninh
Bắc Ninh
08:00
17:00
Bắc NinhTư vấn dinh dưỡng tại 312 Trần Hưng Đạo, Tp Bắc Ninh
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Thứ 3

Thứ 7

Chủ Nhật

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00
Thái Nguyên
08:00
17:00
Thái NguyênTư vấn dinh dưỡng tại 143 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên
Thái Nguyên
08:00
17:00
Thái NguyênTư vấn dinh dưỡng tại 143 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên
Thái Nguyên
08:00
17:00
Thái NguyênTư vấn dinh dưỡng tại 143 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Thứ 5

Thứ 7

Chủ Nhật

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00
Vinh
08:00
17:00
VinhTư vấn dinh dưỡng tại 77 Tôn Thất Tùng, Tp Vinh
Vinh
08:00
17:00
VinhTư vấn dinh dưỡng tại 77 Tôn Thất Tùng, Tp Vinh
Vinh
08:00
17:00
VinhTư vấn dinh dưỡng tại 77 Tôn Thất Tùng, Tp Vinh
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Thứ 5

Thứ 7

Chủ Nhật

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00
Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
Đà Nẵng
08:00
17:00
Đà NẵngTư vấn dinh dưỡng tại 107 Hải Phòng, Tp Đà Nẵng
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 7

Chủ Nhật

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
08:00
Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
Cần Thơ
08:00
17:00
Cần ThơTư vấn dinh dưỡng tại 200 Trần Hưng Đạo, Tp Cần Thơ
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 7

Chủ Nhật